Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


public:lin:mint19-hib

====== Hibernacja w Linux Mint 19 ====== Przede wszystkim trzeba stworzyć partycję SWAP ręcznie o wielkości min. ilości RAM + 0,5 GB tak na wszelki wypadek. Potem trzeba zmodyfikować wpis w pliku: **/etc/default/grub** : ''GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash resume=UUID=b3f52875-81da-45f7-bdc1-07886c8f1e7c"'' resume musi zawierać UUID partycji SWAP - aby sprawdzić jakie mamy UUID, można użyć polecenia: <code> adasiek@adasiek-desktop:~$ ls -la /dev/disk/by-uuid/ razem 0 drwxr-xr-x 2 root root 100 kwi 12 10:11 . drwxr-xr-x 6 root root 120 kwi 12 10:11 .. lrwxrwxrwx 1 root root 15 kwi 12 10:11 3518259b-4f71-4992-a186-d6565094ce09 -> ../../nvme0n1p2 lrwxrwxrwx 1 root root 15 kwi 12 10:11 8dbb98c4-40fd-488f-bbd5-119ede5f2373 -> ../../nvme0n1p1 lrwxrwxrwx 1 root root 15 kwi 12 10:11 b3f52875-81da-45f7-bdc1-07886c8f1e7c -> ../../nvme0n1p5 </code> lub ewentualnie skorzystać z aplikacji Dyski (Disks) w systemie. {{ :public:lin:disks_mint.png?600 |}} ---- ===== Aktualizacja GRUB'a ===== Ważny element - trzeba zaktualizować grub. ''sudo update-grub'' ---- Teraz aby włączyć menu w opcji wyłączania systemu: <code> sudo touch /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla sudo xed /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla </code> Następnie w edytorze w pliku wpisać **(UWAGA dokładnie TAK!!!)**: <code> [Re-enable hibernate by default in upower] Identity=unix-user:* Action=org.freedesktop.upower.hibernate ResultActive=yes [Re-enable hibernate by default in logind] Identity=unix-user:* Action=org.freedesktop.login1.hibernate;org.freedesktop.login1.handle-hibernate-key;org.freedesktop.login1;org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions;org.freedesktop.login1.hibernate-ignore-inhibit ResultActive=yes </code> ==== I to już koniec.. reboot i powinien pojawić się wpis w menu przy wyłączaniu systemu. ====

public/lin/mint19-hib.txt · ostatnio zmienione: 2019/04/13 14:15 przez ax_wiki_admin