Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


public:lin:mint19-hib

Hibernacja w Linux Mint 19

Przede wszystkim trzeba stworzyć partycję SWAP ręcznie o wielkości min. ilości RAM + 0,5 GB tak na wszelki wypadek.

Potem trzeba zmodyfikować wpis w pliku: /etc/default/grub :

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=„quiet splash resume=UUID=b3f52875-81da-45f7-bdc1-07886c8f1e7c”

resume musi zawierać UUID partycji SWAP - aby sprawdzić jakie mamy UUID, można użyć polecenia:

adasiek@adasiek-desktop:~$ ls -la /dev/disk/by-uuid/
razem 0
drwxr-xr-x 2 root root 100 kwi 12 10:11 .
drwxr-xr-x 6 root root 120 kwi 12 10:11 ..
lrwxrwxrwx 1 root root  15 kwi 12 10:11 3518259b-4f71-4992-a186-d6565094ce09 -> ../../nvme0n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root  15 kwi 12 10:11 8dbb98c4-40fd-488f-bbd5-119ede5f2373 -> ../../nvme0n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root  15 kwi 12 10:11 b3f52875-81da-45f7-bdc1-07886c8f1e7c -> ../../nvme0n1p5

lub ewentualnie skorzystać z aplikacji Dyski (Disks) w systemie.


Aktualizacja GRUB'a

Ważny element - trzeba zaktualizować grub.

sudo update-grub


Teraz aby włączyć menu w opcji wyłączania systemu:

sudo touch /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla
sudo xed /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla

Następnie w edytorze w pliku wpisać (UWAGA dokładnie TAK!!!):

[Re-enable hibernate by default in upower]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes

[Re-enable hibernate by default in logind]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.login1.hibernate;org.freedesktop.login1.handle-hibernate-key;org.freedesktop.login1;org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions;org.freedesktop.login1.hibernate-ignore-inhibit
ResultActive=yes

I to już koniec.. reboot i powinien pojawić się wpis w menu przy wyłączaniu systemu.

public/lin/mint19-hib.txt · ostatnio zmienione: 2019/04/13 14:15 przez ax_wiki_admin